برنامه درسی دوره

بخش 1: مقدمه
بازاریابی 00:10:00
بخش 2: انواع سیستم ها
تبلیغات در رسانه های اجتماعی 00:35:00
بخش 3: ترکیب بندی
ایجاد اطلاعات نوشتاری 00:45:00
آزمون نهایی 00:05:00
شرکت در دوره
  • 20.00 تومان هر 30 روز
  • 3 ماه
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

دوره های محبوب

مباحث پایه عکاسی طبیعت

4
29.00 تومان 19.00 تومان هر 7 روز 4
X