برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
محیط توسعه پلترفرم رایگان 00:20:00
فروشگاه نرم افزار 00:20:00
Section 2: Development & Testing
آزمون دوره 00:05:00
شرکت در دوره
  • 29.00 تومان 19.00 تومان هر 7 روز
  • 2 ماه, 2 هفته
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

دوره های محبوب

مباحث پایه عکاسی طبیعت

4
29.00 تومان 19.00 تومان هر 7 روز 4
X